Wydarzenia chóru Polonia-Paderewski w 2012

Styczeń 2012

8 stycznia 2012 Chór Polonia-Paderewski wziął udział w Mszy Św. w Kościele Św. Stanisława w Meriden, Connecticut o godzinie 11:30AM. Proboszczem parafii jest ksiądz Edward Ziemnicki.  Podczas mszy zaśpiewaliśmy: „Mędrcy Świata”, „Gdy się Chrystus Rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Bóg się Rodzi”, „Lulajże Jezuniu” „Jezus Malusieńki”,Pójdźmy Wszyscy do Stajenki”.

Po mszy odbył się koncert kolęd i chór zaśpiewał: „Wśród Nocnej Ciszy”, „Anioł Pasterzom”, „Cicha Noc”

W tym samym dniu zaproszeni byliśmy przez Placówkę #111 Weteranów im. Generała Józefa Hallera w New Britain na Opłatek, w którym uczestniczymy tradycyjnie co roku.

Zwykle śpiewamy hymny amerykański i polski, oraz trzy kolędy. W tym roku spiewaliśmy: „Anioł  Pasterzom”, „Wśród Nocnej Ciszy”, „Dzisiaj w Betlejem”

15 stycznia 2012 roku pojechaliśmy do Nowego Jorku, aby wspólnie z innymi Chórami VII Okregu dać koncert kolęd w Kościele Św. Szczepana. Przyjechało 5 Chórów: „Jutrzenka”, „Hejnał”, „Ogiński”, „Marcella Kochańska Sembrich” i nasz Polonia-Paderewski.  Koncert ten zorganizował Katolicki Klub Dyskusyjny Imienia Błogosławionego Jana Pawła II.

Po koncercie mieliśmy okazję porozmawiać z członkami innych chórów podczas spotkania przy herbatce i przekąskach.

22 stycznia 2012 roku po raz pierwszy od lat wzięliśmy udział w Mszy Świętej w Kościele Św. Cyryla i Metodego w Hartford Conn. Proboszczem kościoła jest Adam Hurbańczuk. Po mszy daliśmy krótki koncert na który złożyły się następujące pieśni polskie: „Gaude Mater”, „Bogu Rodzica Dziewica”, „Modlitwa o Pokój”, „Madrygał”.

Luty 2012

niedzielę 5 lutego 2012 roku odbyło się Walne Zebranie. Prowadził je Kazimierz Garbowski, a sekretarzem był Andrzej Hać. Zmienił się zarząd chóru. Prezesem została Bożena Madej, 1-szym zastępcą Teresa Ziemak, a drugim Romuald Skiba.

Miesiąc luty i marzec upłynęły na intensywnych przygotowaniach do „Mszy Koronacyjnej” W. A. Mozarta.

Kwiecień 2012

1-szy kwiecień 2012, godzina 4:00 PM – Kościół  Św. Krzyża w New Britain– „Msza KoronacyjnaW.A. Mozarta. Chór Polonia-Paderewski wystąpił  razem z New Britain Chorale i Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra. Koncert ten był inauguracją obchodów 60-lecia naszego chóru. Wrażeń było niemało bo nasz chór nigdy nie brał udziału w takim koncercie z orkiestrą i solistami.

Święta Wielkanocne przypadły w tym roku na dzień 8 kwietnia. O godzinie 6:00 am w kościele Św. Krzyża w New Britain uczestniczyliśmy w Rezurekcjach. Śpiewaliśmy: „Zmartwychpowstał”, „Resurexit”, „Zmartwychwstał Pan”, „Niech radośnie biją dzwony”, „Alleluja Jezus Żyje” i „Alleluja Żyje Pan”.

W niedzielę 22 kwietnia 2012 roku o godzinie 3:00 PM w Placówce Weteranów im. Gen. Józefa Hallera w New Britain odbyła się tradycyjna „Święconka”. Chór śpiewał hymny amerykański i polski oraz trzy pieśni wielkanocne. „Niech radośnie biją dzwony”, „Alleluja Jezus żyje” i „Zmartwychwstał Pan”. Chórem dyrygował Bill Hively.

W niedzielę 29 kwietnia 2012, o godzinie 1:00 PM nasz chór wziął udział w wydarzeniu pod nazwą   „Little Poland Festival”, które miało miejsce  na ulicy Broad Street, New Britain. Chór odśpiewał kilka pieśni: „Hymn Polski”, „Gaude Mater”, „Bogurodzica”, „Góralu Czy Ci nie Żal”, „Furman”, „Czerwone Jagody”, „Ojcze Nasz”, „Alleluja Żyje Pan”. Dyrygował Adrian Sylveen Mackiewicz.

W niedzielę 6-tego maja, 2012 o godzinie 11:30 AM chór Polonia-Paderewski wziął udział w mszy świętej w Kościele  św.Cyryla i Metodego w Hartford. Podczas mszy świętej śpiewaliśmy: „Alleluja Żyje Pan”, „Alleluja Jezus Żyje”,”Modliwa o Pokój”, „Chór Tułaczy”, „Zmartwychwstał Pan”.

Po mszy świętej śpiewaliśmy pieśni: „Mazurek Dąbrowskiego- Hymn Polski”, „Gaude Mater”, „Rota”, „Bogurodzica”

20 maja, 2012 członkowie chóru wzięli udział w zakończeniu 40-godzinnego Nabożeństwa w Kościele Św. Piotra i Pawła w Wallingford  Connecticut. Od kilku już lat jesteśmy zapraszani do udziału w tej uroczystej mszy przez ks. R. Żepeckiego, który jest proboszczem tej parafii.

30 maja, 2012  w środę miasto New Britain organizowało paradę z okazji Dnia Pamięci ( Memorial Parade), w której nasz chór wziął udział. Przeszliśmy  przez New Britain od początku ulicy Broad  do Main. W paradzie wzięli udział: Wanda Ejdys, Halina Garbowski, Wanda Jurgasik, Bożena Madej, Bożena Miciak, Gustaw Morawiec, Krystyna Paszczuk, Genek Samsel, Władysława Starzyk, Antoni Wysocki i Teresa Ziemak.

5 sierpnia, 2012 na „Polance” Sokołów w New Britain odbyła się uroczysta Msza Polowa z okazji Dnia Żołnierza. Chór Polonia-Paderewski od kilku już lat bierze udział w tej mszy. Mszę Św. odprawiał ksiądz Andrzej Pogorzelski z kościoła św. Cyryla i Metodego z Hartford.

13-23 sierpień, 2012 chór Polonia-Paderewski wziął udział w Warsztatach Muzycznych zorganizowanych przez Connecticut Virtuosi. Próby odbywały się w Tunxis Community College w Farmington.Nasz chór przez dwa tygodnie prowadzony był przez dyrygenta Karola Urbanka z Piły. Warsztaty zakończyły się koncertami

23 sierpnia, 2012 o godzinie 8:30 w Tunxis Community College i 26 sierpnia, 2012 o godzinie 12:30 w kościele św. Cyryla i Metodego w Hartford.

25 sierpnia, 2012 o godzinie 9:00 AM  w kościele Św. Piotra i Pawła w Wallingford, CT odbyła się Msza św. ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w której wzięli udział członkowie naszego Chóru.

25 i 26  sierpnia, 2012 na Polance „Sokołów” w New Britain odbyły się tradycyjne Dożynki. Nasz chór śpiewał podczs mszy św. 25 sierpnia. Msza św. odprawiana była przez Arcybiskupa Henry Mansell oraz  księży z parafii kościołów: Najświętszego Serca Jezusowego i Świętego Krzyża w New Britain. W związku z 60-letnim jubileuszem Chór Polonia-Paderewski otrzymał od Komitetu Dożynkowego tabliczkę okolicznościową. Z okazji Dożynek zawitała do New Britain delegacja z Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w osobach pani konsul Ewy Łukowicz-Oniszczuk i pani wice-konsul Agnieszki Torres de Oliveiry. Z ich rąk Chór otrzymał płytę z nagraniami  muzyki polskiej ”Zbiór muzyki polskiej”  oraz książkę  „W hołdzie Szopenowi i Paderewskiemu”. Była to dla nas ogromna niespodzianka. Inną niespodzianką był wiersz Henryka Stankiewicza odczytany przez uczennicę  Szkoły Języka Polskiego w New Britain, pod tytułem „Jubileusz sześćdziesięciolecia chóru”.

W czasie programu artystycznego Dożynek chór Polonia-Paderewski zaspiewał kilka pieśni: „Gaude Mater”, „Kum i Kuma”, „W mojem ogródecku”, „Kujawiak”, „Przylecieli Sokołowie”. Dyrygował Karol Urbanek.

Wrzesień 2012

9 wrzesnia chór Polonia-Paderewski został zaproszony do parafii św. Stanisława Kostki w Bristol, Connecticut. W tym właśnie dniu obchodzone tam były doroczne „Dożynki”. Wzięliśmy udział w mszy świętej, a później w koncercie przed ołtarzem. Na koncert złożyły się następujące pieśni: „Hymn Polski”,  „Gaude Mater Polonia”, „Kujawiak”, „Kum i Kuma”, „W mojem ogródecku”.

22 września zorganizowaliśmy w ramach obchodów 60-lecia chóru  uroczysty bal.  Bal ten miał miejsce w klubie „Sokolnia” w New Britain. Gości było bardzo dużo. Chór Polonia-Paderewski rozpoczął bal polonezen śpiewając „Wyleć orle” i krokami poloneza zaprosił przybyłych  na bal gości do tańca.

25 września  Prezydent Polski Bronisław Komorowski odwiedził Akademię Wojskową w West Point i złożył wieniec pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Była to pierwsza w historii wizyta prezydenta Polski w West Point. Chór Polonia-Paderewski uczestniczył w tej uroczystości  wraz z członkami innych chórów 7 Okręgu Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce. Wspólnie zaśpiewaliśmy hymny polski i amerykański, „Gaude Mater Polonia” i „Boga Rodzicę”.

Październik 2012

14 października członkowie chóru Polonia-Paderewski wzięli udział w Paradzie Pułaskiego w New Britain. Członkowie chóru spotkali się przy pomniku K. Pułaskiego i przeszli ulicami New Britain do kościoła Najświętszego Serca Jezusowego. W paradzie uczestniczyli: Wacław Błaszko, Wanda Ejdys, Jan Fil, Halina Garbowski, Anna Gniadek, Wanda Jurgasik, Bożena Miciak, Teresa Pławska, Genek Samsel, Władysława Starzyk, Jan Szewczyk, Teresa Wesołowska, Jan Woźniewski, Antoni Wysocki, Andrzej Ziemak i  Teresa Ziemak.

21-szy październik był ważnym dniem dla chóru Polonia-Paderewski. W tym właśnie dniu odbyły się dwie uroczystości 60-lecia. O godzinie 1:00 pm w kościele św. Krzyża w New Britain uroczysty koncert na który złożyły się: „Rota”, „Boga Rodzica Dziewica”, „Nieście Chwałę”, „W mojem ogródecku”, „Przylecieli sokołowie”, „Kujawiak”, „Góralu czy ci nie żal”, „Kum i kuma”, „Modlitwa o pokój”, „Gaude Mater Polonia”. W tym samym dniu o godzinie 3:00 pm na Central Connecticut State University chór podejmował gości na bankiecie 60-lecia. Wśród zaproszonych gości byli obecni:  Prezes 7-mego Okręgu Z.Ś. P w Ameryce Janusz Wolny,  Major miasta New Britain Tomothy O’Brien, Profesor Mieczyslaw Biskupski, ks. Proboszcz parafii Św. Krzyża w New Britain Dariusz Gościniak, ks. prałat Daniel Plocharczyk z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w New Britain, oraz ks. Proboszcz Ronald Żepecki z parafii Św. Piotra i Pawła w Wallingford.

Listopad 2012

25 listopada chór Polonia-Paderewski uczestniczył w mszy świętej w kosciele św. Krzyża w New Britain. Msza święta poświęcona była zmarłym członkom chóru. Podczas mszy świętej śpiewaliśmy: „Cóż ci Jezu damy”, Najświętsze serce”, „Chór tułaczy” i „Chrystus wodzem”. Chórem dyrygowała Renata Kwaśnik.

Grudzień 2012

6 grudnia o godzinie 2:00 pm wystąpiliśmy z koncertem kolęd w kościele First Church of Christ Congregational w New Britain. Zostalismy  zaproszeni przez  The Woman’s Club of New Britain.

W programie koncertu znalazły się następujące kolędy i pieśni: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Dzieciątko się narodziło”, „A cóż z tą dzieciną”, „Jezusek czuwa”, „Joy to the World”, „In the bleak midwinter”, „Bracia patrzcie jeno”, „Oj, maluśki, maluski”, „Kum i Kuma”, „Gaude Mater Polonia”, „Nieście chwałę”, „Cicha noc”.

Koncert ten był bardzo udany, a kolędy podobały się widowni.Zebraliśmy sporo pochwał i oklasków.

15 grudnia o godzinie 5:00 pm  spotkalismy się w „Sokolni” w New Britain  z członkami Sokolstwa Polskiego Gniazda # 88, aby podzielić się opłatkiem podczas tzw. Christmas Party.

16 grudnia, o godzinie 4:00 pm w Welte Auditorium, na CCSU w New Britain odbył się  Koncert Świąteczny z udziałem CT Virtuosi i New Britain Symphony. Solistką była Aleksandra Kamińska. Razem z naszym chórem w koncercie śpiewali członkowie chóru kościelnego „Młodych Serc” z kościoła Świętego Krzyża w New Britain.

23 grudnia, o  godzinie 12:30 pm chór Polonia-Paderewski wystapił w koncercie kolęd w Kościele Św. Cyryla i Metodego w Hartford, Conn.

24 grudnia,  o godzinie 12:00 am, jak co roku wzięliśmy udział w Pasterce w Kościele Św. Krzyża w New Britain, Conn. Śpiewlalismy: „Cicha noc”, „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Oj, maluśki”, „Jezusek czuwa”, „Jezus malusieńki”, „Bracia patrzcie jeno”, „Lulajże Jezuniu” i „Bóg się rodzi”.  Na organach grał Jan Kwaśnik, a dyrygował Adrian Sylveen Mackiewicz.

30 grudnia, na zaproszenie ks.R. Żepeckiego śpiewaliśmy kolędy w kościele Św. Piotra i Pawła w Wallingford, Conn. Na koncert złożyły się: „Jezusek czuwa”, „Oj, maluśki”, „Dzisiaj w Betlejem” i „Bracia patrzcie jeno”.

Tego samego dnia odszedł od nas na zawsze nasz kolega chórzysta Roman Kulicki, a dniu następnym 31 grudnia, 2012 pożegnaliśmy naszą koleżankę chórzystkę Jadwige Juskowiak.

Wspomnienie

Nie lubimy rozstań i pożegnań, nawet tych krótkich i tymczasowych, a szczególnie nie lubimy tych nagłych i bezlitosnych-tych na zawsze.

Chór Polonia-Paderewski w ostatnich dniach roku 2012 został dotknięty podwójnie-pożegnał swoich dwóch członków-30 grudnia Romana Kulickiego, a 31 grudnia Jadwigę Juskowiak.

Obydwoje byli bardzo oddani chórowi, kształtowali tę organizację i rozwijali. Roman był członkiem chóru od jego założenia czyli od roku 1952, a Jadwiga członkinią przez 39 lat. Odeszli niespodziewanie jak to zawsze bywa, pozostawiając nie tylko żal i tęskotę za ich postaciami, ale również za wartościami, które swoimi osobami reprezentowali, a o które dzisiaj coraz trudniej.

Roman Kulicki pozostanie zawsze w mojej pamięci jako człowiek o wysokiej kulturze osobistej-prawdziwy dżentelmen- to jeszcze ten typ polskiego mężczyzny, który wita się z kobietą przez pocałowanie jej dłoni i który tańczy z kobietą ubrany w marynarkę. Członkowie chóru pamiętają Romana z prowadzenia „chórowych wiazanek” – długiej pieśni składającej się z części różnych piosenek, które śpiewano podczas „Herbatek” i wycieczek autobusowych-był w tym wyborny. Wspominają go jako wspaniałego ojca i męża oraz członka drużyny piłkarskiej „Ogniwo”.

Jadwiga Juskowiak, a właściwie Jadzia bo tak Ją wszyscy nazywaliśmy, była osobą oddaną wielu organizacjom polonijnym w tym również chórowi Polonia-Paderewski, który jak mówiła pokochała, bo bardzo lubiła śpiewać. Anna Włodarska członkini  chóru pamięta swoją pierwszą próbę i słowa Jadzi- „Wiesz my tu tak śpiewamy na chwałę Bogu i Ojczyżnie”. Jadzia była zawsze gotowa do pomocy tym, którzy jej potrzebowali i popierała prawie wszystkie akcje charytatywne. Nie pełniła żadnych znaczących funkcji, nie posiadała żadnych tytułów, ale była w środowisku polonijnym znana i widoczna.

Znałam Ich tylko 10 lat, ale nigdy nie słyszałam słów skargi, żalu, czy krytyki na zachodzące zmiany. W roku 2012 kiedy obchodziliśmy nasz 60-ty Jubileusz byli mniej aktywni, ale cieszyliśmy się, że mogli chociaż w małym stopniu wziąć w nim udział. Wiedzieliśmy jak bardzo było to dla Nich ważne.

Jadziu i Romanie-DZIĘKUJEMY  Wam za chwile spędzone z nami, za wszystko co nam przekazaliście, cieszymy się, że byliście członkami naszej organizacji i wiemy, że dzięki wartościom, które reprezentowaliście pamięć o Was nigdy nie zaginie.

Żegnajcie!

  W imieniu chóru Polonia-Paderewski

                       Bożena Madej

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s