Historia Chóru

Historia Chóru “Polonia” im.I.Paderewskiego

Nie jest łatwo przekazać prawie 60-letnią działalność grupy czy organizacji, a tym bardziej tak prężnej i pracowitej grupy jaką był i jest chór „Polonia” im.I. Paderewskiego założony w roku 1952.

Wszystko zaczęło się pod koniec stycznia 1952 roku kiedy to w New Britain, Connecticut spotkały się dwie grupy Polaków pełne wiary, zapału, a nade wszystko ogromnej miłości do pieśni. Jedną grupę tę z New Britain przyprowadził kolega Władysław Guziewicz, drugą z Hartford liczącą 18 osób kolega Józef Węglewski-grupa ta była pozostałością po chórze „Polonia”, który założony był w 1951 roku w Hartford, a który nie mógł się utrzymać głównie z powodu braku miejsca do odbywania prób. Spotkanie odbyło się w Niebieskiej Sali (Blue Room) Polskiego Klubu 88 Gniazda Sokołów Polskich zwanego również Sokolnią. Prezes Sokolni panLucjan Losek obiecał grupie salę do odbywania prób.W pierwszym zebraniu uczestniczył pierwszy dyrygent chóru Władysław Hankiewicz, który poprzedniego dnia przyjechał do New Britain sprowadzony przez swojego kolegę z Anglii Władysława Guziewicza.

Grupa chętnych do śpiewu liczyła 45 osób- 30 głosów męskich i 15 żeńskich. Proporcja ta była daleka od pożądanej, ale nie tracono nadziei i usilnie szukano żeńskich głosów. W lutym 1952 roku rozpoczęły się pierwsze próby, a 3-ciego maja chór po raz pierwszy wystąpił publicznie w Bushnell Memorial w Hartford tylko w męskim składzie z pieśnią „Nie zmoże wolnych żadna klęska”. Zapotrzebowanie na pieśń polską musiało być ogromne, bo wkrótce chór otrzymał szereg zaproszeń do występów na różnych imprezach, akademii 3-cio Majowej w new Britain, Święcie Żołnierza w Hartford, na Krajowym Zlocie Sokolstwa w New Britain, na koncercie Jubileuszowym Chóru Św. Cecylii odbytym w Hartford, w Kościele św. Krzyża, w radio, w Memorial Hospital, na Opłatku 88 Gniazda Sokołów Polskich.

11 maja 1952 roku odbyło się zebranie konstytucyjne chóru podczas którego przyjęto statut, przeprowadzono wybory władz i ustalono nazwę chóru- Chór „Polonia” im. I. Paderewskiego w New Britain, Conn. („Polonia”Paderewski Chorus, New Britain, Conn.). Tak został zarejestrowany jedyny świecki chór w stanie Connecticut.

Wiosną 1952 roku zorganizowana zostaje perwsza zabawa taneczna Chóru.

W czerwcu 1952 roku chór nawiązał kontakt towarzyski z chórem św. Cecylii przy parafii Św.Krzyża w New Britain.

W lipcu 1952 roku chór wstępuje do Związku Śpiewaków Polskich i zarejestrowany jest jako Grupa 287.

Jesienią 1952 powstaje przy chórze Zespół Polskich Tańców Narodowych, który szkolił się własnymi siłami.

Prace charytatywne nie są obce chórowi „Polonia” im.I.Paderewskiego w New Britain, w grudniu 1952 w okresie Świąt Bożego Narodzenia członkowie organizują koncert na rzecz pomocy dzieciom polskim w obozach w Niemczech. Grudniowe koncerty charytatywne stały się tradycją Chóru.

Wynika z tego, że rok 1952 był dla chóru „Polonia” im. I.Paderewskiego w New Britain bardzo pracowity i obfity w wydarzenia. Następne lata były podobne, nie brakowało niespodzianek, sukcesów, „wpadek” i rozstań. Wielu członków traktowało Chór jak rodzinę. Lubili się spotykać, jeździć na wspólne wycieczki, spędzać razem czas wolny od obowiązków. Trafiały się też chórowe małżeństwa. Zawsze towarzyszył chórzystom entuzjazm wiara i nadzieja, że będą śpiewać pieśń polską, dawać radość słuchania, a tym samym przybliżą Rodakom w Ameryce naszą ojczyznę Polskę.

Dzieje Chóru „Polonia” im. I.Paderewskiego w New Britain, Connecticut od początku istnienia.

Rok 1952

Styczeń – Dwie grupy śpiewaków łączą sie w Chór „Polonia” im.I.Paderewskiego. Maj – Zebranie Konstytucyjne Chóru- przyjęto statut organizacji i ustalono jej nazwę. Dzień 11 maja 1952 roku jest oficjalną datą założenia Chóru „Polonia” im.I.Paderewskiego w New Britain, Connecticut. Występ na akademiach z okazji Konstytucji 3 Maja w Hartford i New Britain. Czerwiec – Chór przystąpił do Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce.Lipiec – Zlot Sokolstwa Polskiego w New Britain,Chór otrzymuje pierwszy puchar od Druha Michała Piaseckiego. Msza Polowa w Święto Żołnierza Polskiego w Hartford. Październik – Koncert Jubileuszowy Chóru Św. Cecylii przy parafii Św. Krzyża w New Britain. Grudzień – Koncerty- na pomoc dzieciom polskim wNiemczech, w kościele św. Krzyża, w radio, w Memorial Hospital.

Rok 1953

Styczeń – Opłatek 88 Gniazda Sokołów Polskich. Marzec – Pierwsza żałoba po śmierci kolegi Romana Szupki. Luty – Polonijny Bal w Hartford zorganizowany przez Kongres Polonii Amerykańskiej w Hartford Club. Czerwiec – Święto Żołnierza w New Britain. Lipiec – Święto Sokołów w Middletown i pierwszy publiczny występ Zespołu Tańców Narodowych Chóru „Polonia”. Sierpień – Śmierć Pierwszego Dyrygenta w dniu 19 sierpnia1953 Władysława Hankiewicza. Do objęcia dyrygentury zostaje zaproszony MarianStachowski organista parafii Św.Krzyża. Październik – Udział w Paradzie Pułaskiego w Hartford.

Rok 1954

Styczeń- Chór bierze udział w Międzynarodowej Wystawie w West Hartford Armory.Pochlebna wzmianka o występie znalazła się w „The Hartford Times”. Maj-Akademia z okazji Konstytucji 3 Maja w Bushnell Memorial. Chór bierze udział z Zjeździe Okręgu VII Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce jako obserwator.Czerwiec- Udział w bankiecie ku czci księdza Prałata Lucjana Bójnowskiego, 27 czerwca chór śpiewa na mszy św.Polowej w Parku „Lake View Park” w Middletown.Październik- Parada Pułaskiego.Uroczystość poświęcenia Sztandaru Armii Krajowej.Występ w Domu Narodowym w Chicopee na uroczystej akademii z okazji 10 rocznicy Powstania Warszawskiego. Grudzień- Wieczór Kolęd i Jasełka Polskie w Norwich, Connecticut, a 12 grudnia ten sam koncert w Chicopee w Sali Polskiego Domu Narodowego.

Rok 1955

Maj– Udział w Zjeździe i Zawodach Śpiewaczych VII Okkręgu Z.S.P.A, który odbył się w New Jersey. W konkurencji 3 chórów chór mieszany zdobywa drugie miejsce i przywozi pierwszy zwycięski puchar.Jesień- Koncert dla Radia Wolna Europa, koncert nadały chóry połączone-Chór „Polonia” oraz Chór Św.Cecylii przy parafii Św. Krzyża.Pod koniec 1955 roku Marian Stachowski rezygnuje ze stanowiska dyrygenta chóru.

Rok 1956

Styczeń– Profesor Antoni Kaźmierczak dyrygent Chóru Męskiego im.K.M.Ogińskiego w Nowym Jorku obejmuje dyrygenturę Chóru „Polonia”. Była to trudna decyzja dla dyrygenta ze względu na odległość między New Britain a Nowym Jorkiem.Próby miały odbywać się tylko w niedziele jedynym wolnym od pracy dniu dla Pana Kaźmierczaka. Zdecydował się jednak na to pod warunkiem, że Chór „Polonia-Paderewski” przejawi prawdziwe zainteresowanie pracą śpiewaczą.Maj-Udział w Krajowym Zjeździe i Zawodach Związku Śpiewaków Polskich w Nowym Jorku. Chór nie zdobywa dobrego miejsca, ale nie czuje się źle w ogromnej masie braci śpiewaczej. Wkrótce po zawodach „Polonia” otrzymuje propozycję od Polonia Opera Co. wystąpienia w operze „Hrabina”.Listopad – 11 listopada 1956 roku występ w Bushnell Memorial w Hartford w przedstawieniu „Hrabina” i bardzo dobra recenzja „Hartford Times” na temat wystąpienia Chóru „Polonia”.Grudzień- Koncert Kolęd w radio na polskim programie WKNB oraz w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego.

Rok 1957

Styczeń– Propozycja od Radia Wolna Europa nadania koncertu do Polski. Luty- Pożar niszczy Sokolnię. Placówka 111 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej oferuje salę na potrzeby chóru. Przygotowania do obchodów 5-lecia chóru.Kwiecień– Radio Wolna Europa trzykrotnie nadaje do Polski koncert pieśni polskich w wykonaniu Chóru.Maj– Koncert Jubileuszowy z udziałem chóru „Ogińskiego” oraz solistów pianistki Haliny Żytkiewicz i barytonu Kazimierza Zan-Zająca. W koncercie tym brał również udział Zespół Polskich Tańców Narodowych pod kierownictwem Stanisławy Żytkowicz.Koncert ten odbył się 19 maja 1957 roku w New Britain Senior High Schoolorium.

Rok 1958

Obchodzony przez Naród Polski jako Moniuszkowski z okazji 100-lecia Polskiej Opery narodowej „Halka

Wiosna-Powstaje Chór Dziecięcy przy Chórze „Polonia”im.I.Paderewskiego. Propozycja od Polonia Opera Co wystąpienia w „Halce” .Październik- Udział wKoncercie Moniuszkowskim wspólnie z Chórem „Ogińskiego” w Nowym Jorku 12 października 1958roku. Solistami w tym koncercie byli: Ladis Kiepura-tenor, LonginaNano- sopran, Kazimierz Zan-Zając-baryton. Po raz pierwszy wystąpił też Chór Dziecięcy przy Chórze „Polonia”.Przygotowania do „Halki”.

Rok 1959

Marzec-Powtórzenie koncertu Roku Moniuszkowskiego 22 marca 1959 w New Britain Senior High School Auditorium w New Britain. Maj-23 maja wystąpienie w Bushnell Memorial Theater w Hartforf w przedstawieniu „Halka”z udziałem Marii Foltyn i Bogdana Paprockiego, 24 maja ten sam występ w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Obydwa występy wypadły znakomicie.Jesień– przygotowania do ZjazduOkręgu VII Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce, który ma się odbyć w New Britain. Na program Zjazdu składa się Zjazd Delegatów okręgu, Koncert, Bal , Nabożeństwo, Konkurs ChórówVII Okręgu i Bankiet. Będziemy gościć około 12 chórów mniej więcej około 300 osób.

Rok 1960

Maj- 27-29 maj 1960 roku – Zjazd VII Okręgu Z.Ś.P w A w New Britain zdobycie największej ilości punktów w konkursie i zdobycie 5 pucharów.

Rok 1961

Bardzo pracowity bo członkowie zaczynają przygotowania do obchodów 10-lecia chóru. Biorą jednak udział w tradycyjnych występach i mszach świętych. W pamietniku wydanym z okazji 10-lecia Józef Węglewski założyciel chóru i długoletni prezes pięknie określił: „Chciałbym powiedzieć, czym był ten Chór, nie potrafię jednak wskrzesić w słowach tego, co było żywe. Co miało młodość i rumieńce. Co wrzało i kipało. Co porywało młode dusze ku wzlotom. Co złościło i wywoływało zmęczenie aż do pełnego wyczerpania.”

Rok 1962

Koncert 10-lecia Chóru. Poświęcenia sztandaru Chóru „Polonia” w kościele Św. Krzyża w New Britain. Sztandar ufundował Michał Budny.

Rok 1963

Maj– Zjazd VII Okręgu w Brooklynie.Chór zdobył 3-cie miejsce w konkursie chórów mieszanych. Chór wziął udział w akademii Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w New Haven.

Rok 1964

Listopad– Koncert Jubileuszowy w New Britain z okazji 75-lecia istnienia Związku Śpiewaków polskich w Ameryce z udziałem Marii Eggerth i Jana Kiepury. Zjazd VII Okręgu w New Jersey-Chór zajmuje 1-sze miejsce w konkursie chórów mieszanych i zdobywa najwyższą ilość punktów. W tym samym roku Chór śpiewał na Wystawie Światowej w Nowym Jorku sponsorowanej przez Komitet Stanów nowej Anglii.

Rok 1965

Chór „Polonia” im. I. Paderewskiego po raz pierwszy bierze udział w Ogólnokrajowym Zjeździe w Cleveland, Ohio.

Rok 1966

Chór brał czynny udział we wszystkich imprezach Tysiąalecia. w widowisku ludowym „Dożynki Polskie” wspólnie z Chórem „Paderewski Choral Society” z Filadelfii.

Koncert Tysiąclecia w Bushnell Memorial Theater w Hartford.

Rok 1967

Maj– Chór obchodzi swoje 15-lecie. 32-gi Zjazd VII Okręgu ZŚP wA w New Britain . W konkursie Chórów Mieszanych 1-sze miejsce i zdobycie najwyższej ilości punktów w klasyfikacji ogólnej- był to największy dotychczasowy sukces . Chór „Polonia” otrzymał dwa puchary jeden stały i jeden przechodni. W tym roku dołącza do grupy Henryk Danecki absolwent Konserwatorium Muzycznego w Katowicach, który niebawem zostaje pomocnikiem i „prawą ręką” profesora Kaźmierczaka.

Rok 1968

Krajowy Zjazd Związku Śpiewaków w Nowym Jorku, 5-te miejsce w Chórach Mieszanych. Na zjeździe tym Honorowy Prezes Chóru „Polonia” Józef Węglewskiotrzymał tytuł Członka Honorowego ZwązkuŚpiewaków Polskich w Ameryce.

Rok 1969

Prezesem Chóru zostaje Gracjan Motowidło. Chór urządza „Herbatkę”, bierze udział w akademii z okazji 50-tej rocznicy odzyskania niepodległości Państwa Polskiego, śpiewa na mszy i akademii na 25-lecie bitwy o Monte Casino, uroczystości Zlotu Sokolstwa Polskiego oraz W Dniu Polskiego Komitetu Imigracyjnego. Urządza doroczny bal Chóru w Kensington. 22 listopada asystent dyrygenta Henryk Danecki poślubia Teresę Gnilińską absolwentkę Konserwatorium Muzycznego i akompaniatorkę Chóru.

Rok 1970

Prezesem ponownie zostaje Józef Węglewski. Chór bierze udział w zaprzysiężeniu zarządu Sokołów Gniazda 88. 34-ty Zjazd VII Okręgu Z.Ś.P w A w Filadefii.Udział w Dniu Żołnierza Polskiego i Polskiego Komitetu Imigracyjnego-obydwie uroczystości odbyły się w Middletown. Październik był miesiącem kiedy Chór urządzał swój bal i znowu bal był w Kensington. Chór otrzymuje od Placówki #111 SWAP w New Britain „Miecze Hallerowskie”. Odznaczenie to nadane było za krzewienie polskiej pieśni w Ameryce.

Rok 1971

Czerwiec– występ z okazji Dnia Żołnierza na Polance Sokołów w New Britain. Sierpień– występ na Polance Sokołów „Lake View Park” w Middletown. Profesor Antoni Kaźmierczak rezygnuje ze stanowiska dyrygenta Chóru. Jego następcą zostaje Henryk Danecki. Chór „Polonia” przygotowuje się do obchodów 20-lecia, które odbędą się w przyszłym roku.

Rok 1972

Marzec-Wydanie pamiętnika Chóru z okazji 20-lecia. Uroczysty Koncert w Pulaski Senior High School, który odbył się 19 marca , bankiet zaś w Sali Bankietowej „Sokolni” w New Britain. Podczas tej uroczystości prof. Antoni Kaźmierczak otrzymał ozdobną plakietkę w uznaniu zasług dla Chóru „Polonia”, oraz dożywotni tytuł Honorowego Dyrygenta Chóru „Polonia im I.J. Paderewskiego.Październik wystąpił w programie telewizyjnym poświęconym bogactwu kultury polskiej.Grudzień– Koncert Kolęd nadawany przez telewizję na kanale 30-tym.

Rok 1973

Kwiecień– wystąpienie na Wystawie Kopernikowskiej w New Britain High School. 29 kwietnia udział w Wystawie Mikołaja Kopernika zorganizowanej przez Polonię amerykańską w Holyoke, Massachusetts. Maj-Zjazd Chórów VII Okręgu Związku Śpiewków Polskich w Ameryce w Morristown, NJ. Zdobycie 3-go miejsca w kategorii Chórów Mieszanych. Październik- udział w programia telewizyjnym poświęconym zagadnieniom grup etnicznych i nadawanym przez kanał 8 w New Haven.28 października Chór występuje a teatrem „Wiatraki Wyobraźni”. Organizatorem programu był Kongres Polonii Amerykańskiej.Listopad-11 listopada w rocznicę niepodległości udział w uroczystej akademii zorganizowanej przez Weteranów z Hartford. Grudzień- Koncert Kolęd nadawany przez telewizję na kanale 30-tym.

Rok 1974

Kwiecień- Rezurekcja w Kościele Św. Krzyża w New Britain. Obchody 30-lecia Bitwy pod Monte Cassino, Chór śpiewał na uroczystej akademii i podczas Mszy Świętej. Czerwiec-udział w Festiwalu Pieśni i Tańca w Aquem, Mass. Grudzień- Koncert Kolęd w Middletown. 15 grudnia nagrywanie kolęd dla telewizji-kanał 30 w West Hartford. Pasterka w Kościele Św. Krzyża w New Britain.

Rok 1975

Kwiecień -Chór wziął udział w programie telewizyjnym na kanale 30-tym. Powstaje Chór Żeński zarejestrowany w Związku Śpiewaków Polskich jako #311.Prezeską została Irena Tarłowska. Koncert w Bridgeport z okazji 75-lecia Parafii Św. Michała. Maj– Zjazd VII Okręgu Z.Ś.P w A, który miał miejsce w New Britain. Chór „Polonia-Paderewski” zajął 1-sze miejsce w kategorii Chórów Mieszanych i Żeńskich. Chór nagrał płytę długogrającą „Leć Pieśni w Dal”. Dyrygent Henryk Danecki wyjeżdża na Florydę. Dyrygenturę obejmuje Mariusz Januszkiewicz. Jan Oziembło- Dyrygent kościelnego Chóru z Bridgeport wyraża zgodę na pomoc w przygotowywaniu chóru do występów.

Rok 1976

Maj-Zjazd VII Okręgu w Hempstead, NY. 1-sze miejsce w Chórach Żeńskich, 2-gie miejsce w Chórach Mieszanych. Chór bierze udział w uroczystych akademiach w Middletown, New Haven z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych. Udział w nabożeństwach w Wallingford i kościele św. Krzyża w New Britain z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych zorganizowanych przez KPA.

Rok 1977

Maj-Chór bierze udział w Ogólnokrajowym Zjeździe w Buffalo NY i zajmuje 2-gie miejsce w kategorii Chórów Żeńskich i 9 miejsce w kategorii Chórów Mieszanych. W Zjezdzie brało udział 25 chórów. 19 czerwca Chór „Polonia” bierze udział w uroczystej Mszy Świętej ku czci poległych w Katyniu. Śpiewał również podczas mszy świętej celebrowanej w 50-tą rocznicę ślubu państwa Józefa i Leokadii Węglewskich, oraz z okazji 50 lat istnienia parafii Św. Krzyża w New Britain.W 1977 roku Chór „Polonia im. I.J.Paderewskiego obchodził swoje 25-lecie. Uroczysty Koncert Chóru „Polonia” odbył się w Pulaski High School w New Britain.

Rok 1978

Maj– Zjazd VII Okręgu w Lodi, NJ. Chór Żeński zajął 1-sze miejsce, a Chór Mieszany 3-cie. Udział w pikniku Wydziału Stanowego KPA w Wallingford. Listopad – Chór „Polonia-Paderewski” uczestniczy w uroczystej akademii na CCSC w New Britain z okazji wyboru Kardynała Karola Wojtyłę na Papieża, który wybrał imię Jan Paweł II. Chór rozpoczął tę uroczystość odśpiewaniem „Gaude Mater”. Wybór Polaka na Papieża był ogromnym wydarzeniem dla wszystkich Polaków i Chór również bardzo to przeżył.

Rok 1979

Maj– ZjazdVII Okręgu w Filadelfii, PA. Chór Żeński uzyslał pierwsze miejsce, a Mieszany drugie. Czerwiec– udział chóru w uroczystościach 75-lecia Diecezji Rzymsko-Katalickiej w Norwich, Conn. Październik– obchody 200-lecia śmierci Generała Kazimierza Pułaskiego. Uroczystość odbyła się w Welte Auditorium CCSC w New Britain.

Rok 1980

Kwiecień-udział w uroczystej akademii zorganizowanej przez Wydział Stanowy KPA poświęconej ofiarom poległym w Katyniu. Rok 1980 był 40-letnią rocznicą tragedii katyńskiej. Chór wziął również udział w uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się w Kościele Św. Krzyża w New Britain.Maj 22-25 -Międzynarodowy Zjazd Chórów Polonijnych w Nowym Jorku. Brało udział 50 chórów. Chór Żeński zdobył 3-cie miejsce, a Mieszany 6-te. Październik- udział w 75-leciu Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rockville, Conn. Grudzień -występ w telewizji na kanale 30-tymz Koncertem Kolęd. Grudzień– Pasterka w kościele Św. Krzyża w New Britain.

Rok 1981

Maj– uroczysta Msza Św. poświęcona 50-leciu kapłaństwa ks. Jana Wodarskiego z parafii Św. Krzyża w New Britain. Maj– Zjazd VII Okręgu w Passaic, NJ. Obydwa chóry zdobyły 2-gie miejsce. Wrzesień udział w Dożynkach. Ulica Broad St w New Britain była zamknięta dla ruchu podczas tych uroczystości. Chór zaprezentował „Wieczór Piosenki” oraz miał własne stoisko sprzedaży polskich potraw. Listopad-Udział w „Art Showcase” zorganizowanym przez CCSC w New Britain.

Rok 1982

Styczeń– Udział w „An Afternoon of Polish Singing and Dancing”-„Solidarność”. Koncert ten zorganizowany był w ramach pomocy Narodowi Polskiemu w dniach jego tragedii-ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Występ miał miejsce w New Britain High School.Była to impreza charytatywna. W tyn samym miesiącu odbył się Koncert Kolęd w kościele Św. Krzyża w New Britain z udziałem solistki Lidii Piekarskiej. Marzec -koncert „Żywność dla Polski” z udziałem New Britain Symphony Orchestra”. Koncer odbył się w New Britain High School. Solistami byli pianista Andrzej Anweiler i sopran Jane Harkness-Sendzimir.Koncert był bardzo udany i łącznie z dotacją rodziny Tomasso przyniósł dochód $50,000 na pomoc Polsce. Kwiecień– udział w „Dniu Pamięci Kacetowców”(Holocoust Remembrance Day)- sponsorowany przez parafię Św. Krzyża w New Britain i CCSC. Maj-Udział w demonstracji protestacyjnej w New Britain „Żeby Polska była Polską”.Czerwiec-Uczestnicto w uroczystości 25-lecia kapłaństwa księdza Alojzego Kiśluka w Rockville, Conn. Wrzesień– Udział w Dożynkach. Październik– Koncert w Bostonie poświęcony kanonizacji Ojca Maximiliana Kolbe, oraz przyjmowanie Prymasa Polski arcybiskupa Józefa Glempa. Listopad– Obchody 30-lecia Chóru „Polonia”. Uroczysty Koncert w Pulaski Middle School w New Britain. Wystąpili soliści skrzypaczka Maglalena Suchecka i pianista Marek Żebrowski. Obchody 30-lecia zakończyła Jubileuszowa Msz Św. w kościele Św. Krzyża w New Britain.

Rok 1983

Styczeń– Koncert Kolęd w kościele św. Krzyża. Maj-udział w uroczystej akademii zorganizowanej przez Placówkę Haller Post w New Britain w rocznicę Katynia.Maj– wyjazd do Nowego Jorku na 40-ty Międzynarodowy Zjazd Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce. 3-cie miejsce Chóru Żeńskiego i 6-te miejsce Chóru Mieszanego. Sierpień– Uczestnictwo w „Manifestacji Solidarnościowej” przed kościołem Najświętszego Serca Jezusowego w New Britain. Październik- udział w Mszy św. na chwałę Matki Boskiej Częstochowskiej w Meriden, celebrowanej przez J.E. ks. bpa. J. Dąbrowskiego z Warszawy. Grudzień- Pasterka oraz Koncert Kolęd w kościele św. Krzyża.

Rok 1984

Styczeń– Zmarł Józef Węglewski, jeden z założycieli i pierwszy długoletni prezes Chóru. Marzec– Udział w uroczystościach kościoła pod wezwaniem św.Kazimierza w Terryville. Maj-43-ci Zjazd Chórów VII Okręgu Z.Ś.P w A, który odbył się w New Britain. Chór Mieszany 1-sze miejsce, a Chór Żeński 2-gie.Czerwiec-pożegnanie dyrygenta Mariusza Januszkiewicza. Następca- Zdzisław Pietrasiewicz. Wrzesień-„Dożynki” i powrót Mariusza Januszkiewicza.Październik –Parada Pułaskiego. Grudzień– występ w telewizji w Koncercie Kolęd nadawanym na kanale 30-tym.

Rok 1985

Styczeń– przyjęcie nowej konstytucji Chóru. Luty-wybór nowego prezesa-Wanda Kosiński. Herbatka Chóru . Marzec-udział w nabożeństwie ku czci Najświętszego Sakramentu w Enfield u sióstr Felicjanek. Maj– wyjazd do West Point. Wyjazd do Bostonu na koncert w Katedrze św.Krzyża. 25-go śpiew na 22 Zjeździe Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w hotelu Mariott. Wrzesień– piknik KPA w Wallingford. Dożynki. Październik– nowy dyrygent Andrzej Mazur.Grudzień-18-ty grudzień koncert w Falcon Theater, 21-szy występ w telewizji. Pasterka w kościele św. Krzyża w New Britain.

Rok 1986

Luty– nowy prezes Roman Kulicki. Dyrygenturę Chóru obejmuje Antoni Tercyak. Maj-wyjazd do West Point na obchody „Dnia Kościuszki”. Udział we Mszy św. za Ojczyzxnę” w New Britain. Czerwiec-udział w uroczystości przeniesienia serca I.J. Paderewskiego w Amerykańskiej Częstochowie. Wrzesień-„Dożynki”.Październik-Parada Pułaskiego w Hartford. Listopad-„Tydzień Polski” w Bridgeport. Pożegnanie wspaniałych przyjaciół i członków Chóru Broni i Dominika Świeszkowskich. Grudzień-śpiew na Pasterce w parafii św. Krzyża w New Britain.

Rok 1987

Luty- prezesem został Kazimierz Garbowski. Maj– Obchody „Dnia Kościuszki” w West Point. Udział w rocznicowej uroczystości Katedry św. Józefa w Hartford. 45 Zjazd VII Okręgu Z.Ś.P w A -2-gie miejsce w kategorii Chórów Mieszanych. Sierpień-25-lecie poświęcenia Katedry Św. Józefa w Hartford, wyjazd do Amerykańskiej Częstochowy na Święto Żołnierza-śpiew w kościele i na akademii.Wrzesień– „Dożynki”. Listopad-uroczyste obchody 35-lecia Chóru. Uroczysty koncert w Pulaski Middle School w New Britain. Bankiet w „Sokolni”.Uroczysta msza święta. w kościele św. Krzyża.Grudzień-Koncert Kolęd na kanale 30-tym w telewizji, Pasterka.

Rok 1988

Styczeń– Koncert Kolęd w kościele św. Krzyża. Opłatek w Haller Post. Kwiecień– Msza Św. w intencji Jana Pawła II w parafii św. Krzyża. Święconka u Hallerczyków. Wyjazd do West Point. Wrzesień-„Dożynki”. Październik– Koncert Muzyki Kościelnej w Katedrze św. Patryka w Nowym Jorku zorganizowany ku czci 10 rocznicy Jana Pawła II jako Papieża. Listopad-Akademia z okazji 70-tej rocznicy odzyskania niepodległości Polski – Hartford Conn. Grudzień-Koncert Kolęd na kanale 30-tym w telewizji, Pasterka w parafii św. Krzyża. 26 grudnia-Koncert Kolęd w Domu Starców św. Lucjana w New Britain.

Rok 1989

Styczeń-Koncert Kolęd w kościele św. Krzyża, „Opłatek” w Placówce #111 Haller Post. Kwiecień– Rezurekcja,w parafii św. Krzyża.Wyjazd do Washington DC i złożenie wieńca na trumnie I.J. Paderewskiego na cmentarzu Arlington. Maj-28-30 –100-letnia rocznica Z.Ś.P w A w Hamilton, Ontario. Chór zajmuje 9-te miejsce w konkursie. Czerwiec– Śpiew podczas uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci Ks. Jerzego Popiełuszki w Walnut Hill Park w New Britain. Sierpień-uroczysta msza święta w kościele św. Krzyża z okazji 50-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wrzesień-„Dożynki”. Grudzień-Koncert Kolęd w telewizji i kościele św. Krzyża. Pasterka.

Rok 1990

Styczeń– Koncert Kolęd w parafii św. Krzyża. Kwiecień-Udział w mszy świętej i składanie wieńca pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w West Point. Rezurekcja w kościele św.Krzyża. Maj-50-ta rocznica Pamięci Ofiar Katynia-uroczysta msza święta w kościele św. Krzyża i złożenie wieńca pod pomnikiem. 18-19 maj – 47 Zjazd VII Okręgu w Passaic, NJ. Chór Mieszany 2-gie miejsce, a Chór Żeński 4-te. Nowy Dyrygent Chóru Waldemar Ciesielski. Czerwiec-Festiwal Muzyczny w Waterbury. Lipiec-Zmarł Antoni Kaźmierczak-dyrygent Chóru w latach1956-1971. Sierpień-Dzień Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie. Występ Chóru w Stockbridge, Mass. Wrzesień-„Dożynki”. 45-lecie Chóru im.M.K. Ogińskiego.Uroczysty koncert poświęcony pamięci dyrygenta A.Kaźmierczaka. Listopad-Polski Tydzień w Fairfield-uroczysta akademia w audytorium Sacred Heart University. Grudzień-Koncert Kolęd w telewizji. Pasterka.

Rok 1991

Styczeń-Koncert Kolęd w parafii św. Krzyża, Domu Starców św. Lucjana i paraffii św. Jadwigi w Union City, Conn. Śpiew podczas wizyty Konsula Generalnego RP Jerzego Surdykowskigo w Haller Post. Marzec-Herbatka Chóru. Kwiecień-Dzień Polski w Hamden Conn. Wyjazd do West Point.Maj-48 Zjazd VII Okręgu Z.Ś.P w A. Brooklyn, NY. Chór Żeński 1-sze miejsce..Sierpień– Dzień Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie.Wrzesień-„Dożynki”.Udział w uroczystej mszy świętej w katedrze św. Józefa w Hartford podczas wizyty prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Listopad-Uroczysta msza święta i koncert w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku w 50-tą rocznicę śmierci I.J.Paderewskigo. Grudzień- Koncert Kolęd w telewizji. Pasterka w kościele św. Krzyża.

Rok 1992

Styczeń-Koncert Kolęd w kościele św. Krzyża i w Union City, Conn. “Opłatek” w Placówce #111 Weteranów. Marzec-Herbatka Chóru . Kwiecień-Koncert poświęcony 50-tej rocznicy śmierci Maxymiliana Kolbe w kościele św. Stanisława w Chelsea, Mass. „Święconka” w Haller Post.w New Britain.. Maj-West Point.Sierpień– Dzień Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie. Październik-Uroczyste obchody 40-lecia Chóru. Bal , Msza święta w kościele św. Krzyża. Listopad-40-lecie Chóru- Koncert Jubileuszowy w Welte Auditorium na CCSU, bankiet w „Sokolni”.Grudzień-Koncert Kolęd w telewizji, Pasterka w kościele św. Krzyża.

Rok 1993

Styczeń-Koncer Kolęd w parafii św. Krzyża. Weterański „Opłatek”. Marzec-„Herbatka”.Kwiecień-Rezurekcja w kościele św. Krzyża. „Święconka” u Weteranów.MajWyjazd do West Point. 49-ty Zjazd VII Okręgu w Filadelfii, PA. Chór Mieszany 2-gie miejsce, Chór Żeński 3-cie.Otwarcie Polanki „Sokołów. Wrzesień-„Dożynki”. Grudzień-Przedstawienie Bożonarodzeniowe w Ansonii, Conn. Pasterka.w parafii św. Krzyża.

Rok 1994

Styczeń– Koncert Kolęd w kościele św. Krzyża. Marzec-Herbatka Chóru. Uroczysta msza święta na 5-tym Zjeździe Kapłanów Polskich w Seminarium Św. Tomasza w Bloomfield.Maj-Msza św. na Polance „Sokołów.Czerwiec-50-ty Zjazd VII Okręgu Z.Ś.P w A w New Britain. Chór Mieszany 2-gie miejsce, Chór Żeński 4-te.Wrzesień– Udział w Uroczystościach Dożynkowych. Grudzień-Pasterka.

Rok 1995

Styczeń– Koncert Kolęd w parafii św. Krzyża.Marzec– Zmarł Edward Bogdański-długoletni prezes Chóru „Polonia-Paderewski”.Herbatka Chóru.Kwiecień-Rezurekcja w parafii św. Krzyża. Maj-Polski Dzień na Kapitolu w Hartford. 44-ty Międzynarodowy Zjazd Z.Ś.P w A w Nowym Jorku. Chór Żeński 1-sze miejsce, Chór Mieszany 3-cie. Czerwiec-Msza św. na Polance Sokołów. Boże Ciało i uroczysta msza św. w parafii św. Krzyża.Sierpień-„Dożynki”. Październik-75-lecie Placówki #111 Haller Post w New Britain-udział w mszy świętej i bankiecie. Profesor Stanisław Blejwas-Człowiekiem Roku-śpiew podczas ceremonii.Listopad-Zakończenie 40-godzinnego Nabożeństwa w parafii św. Jadwigi w Union City, Conn.Grudzień-Koncert Kolęd-nagranie dla telewizji i w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego.

Rok 1996

Styczeń-Koncert Kolęd w kościele św. Krzyża. Marzec-„Herbatka” Chóru. Kwiecień- Rezurekcja w parafii św. Krzyża. Śpiew w Welte na CCSU podczas przywitania Lecha Wałęsy. Maj 17-18 51-szy Zjazd VII Okręgu Z.P.Ś. w A w Passaic, NJ. Chór Żeński 1-sze miejsce, Chór Mieszany 3-cie. Uroczysta msza święta za zmarłych członków Chóru „Polonia-Paderewski”.Sierpień– Dożynki. Śpiew podczas Festiwalu Włoskiego w New Britain.Listopad– Jan Wójcik Honorowy Członek i przyjaciel Chóru-Człowiekiem Roku i Chór śpiewa. Grudzień-Pasterkaw parafii św.Krzyża i Koncert Kolęd w kościele św. Stanisława w Meriden.

Rok 1997

Styczeń-Koncert Kolęd w parafii św. Krzyża.Marzec- Rezurekcja w kościele św. Krzyża. Herbatka Chóru. Sierpień- Dzień Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie.Dożynki. Listopad-Obchody 45-lecia Chóru. Koncert i bankiet w Sokolni. Uroczysta msza święta w kościele św. Krzyża. Grudzień-Pasterka w kościele św. Krzyża. Udział w mszy św. w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w New Britain.

Rok 1998

Styczeń- Koncert Kolęd w parafii św. Stanisława w Bristol, Conn. Marzec- Herbatka Chóru. Festiwal Kultury i Sztuki Polskiej w Haller Post.Maj-Uroczysta Akademia z okazji 3-ciego Maja w Polskim Domu Narodowym w Hartford.Sierpień- Dożynki. Październik-70-lecie Korpusu Pomocniczego Pań przy Placówce Haller Post w New Britain. Listopad-Zakończenie 40-godzinnego Nabożeństwa w Union City, Conn. Grudzień-Koncert Kolęd w Domu Narodowym w Hartford. Pasterka w kościele św. Krzyża. Msza św. w kościele św. Stanisława w Meriden.

Rok 1999

Styczeń-Opłatek w Haller Post. Marzec- Herbatha Chóru. Kwiecień– Rezurekcja. Święconka.Udział w uroczystej mszy św. w języku polskim w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge, Mass. Maj-53-ci Zjazd VII Okręgu w Hempstead, NY. Sierpień-Dożynki. Październik-Antoni J Tercyak- Człowiekiem Roku i Chór śpiewa. Listopad-Zakończenie 40-godzinnego Nabożeństwa w kościele św. Jadwigi w Union City, Conn. Koncert „Polonia Szopenowi i Kilarowi w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Grudzień-Pasterka w parafii św. Krzyża.

Rok 2000

Styczeń-Msze św. w parafii św. Stanisława w Meriden, oraz Najświętszego Serca Jezusowego w New Britain.Marzec-Herbatka Chóru. Kwiecień-Rezurekcka w kościele św.Krzyża. Niedziela Miłosierdzia Bożego w Stockbridge. Maj-Zjazd VII Okręgu Z.Ś.P w A w Passaic, NJ. Chór Żeński 2-gie miejsce, a Chór Mieszany 3-cie. Sierpień– Dożynki. Październik– Anna Targońki-Brown-Kobietą Roku-Chór śpiewa. Grudzień-Pasterka w kościele św. Krzyża. Msza św. w parafii św. Stanisława w Meriden.

Rok 2001

Marzec– „Herbatka” Chóru. Kwiecień-Rezurekcja w parafii św. Krzyża. „Święconka” u Weteranów w Haller Post w New Britain. Maj-46-ty Międzynarodowy Zjazd Z.Ś.P w A w Johnstown, PA. Sierpień– Dożynki.Październik-Koncert w Katedrze św. Krzyża w Bostonie z okazji 100-tej rocznicy urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. Listopad-Msz św. w parafii św. Krzyża za zmarłych członków Chóru. Grudzień– Pasterka w kościele św. Krzyża.

Rok 2002

Marzec-„Herbatka” Chóru.Kwiecień– Rezurekcja w parafii św. Krzyża. „Opłatek u Weteranów Haller Post.Sierpień-Dożynki.Listopad-Obchody 50-lecia Chóru Polonia im.I.J.Paderewskigo. Bankiet i koncert w Skokolni. Uroczysta msza św. W kościele św. Krzyża. W tym samym kościele tego samego miesiąca msza św. za zmarłych członków Chóru. Grudzień- Pasterka w parafii św. Krzyża.

Rok 2003

Styczeń-Koncert Kolęd w Bazylice św.Józefa w Webster Mass. „Opłatek u Weteranów.Kwiecień-Rezurekcja w parafii św. Krzyża.Maj-Bankiet Krajowego Zjazdu SWAP i KPP w hotelu Mariott w Farmington. Uroczysta msza św. w kościele św. Krzyża w intencji byłych żołnierzy RP. Sierpień-Dożynki. Listopad-Msza św. w kościele św. Krzyża w intencji zmarłych członków Chóru. Grudzień- Pasterka w parafii św. Krzyża. Msza św. w kościele św. Stanisława w Meriden.

Rok 2004

Styczeń– Koncert Kolęd dla Polish Businessmen w New Britain Museum of Art. Msza św. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego.Opłatek u Weteranów w Haller Post.Marzec- Herbatka Chóru.Kwiecień-Rezurekcja w parafii sśw. Krzyża. Święconka u Weteranów.Maj-Chór śpiewał „Odę do Radości” w Bushnell w Hartford z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.Sierpień- Dożynki.Październik-Koncert w katedrze św. Krzyża w Bostonie z okazji 25-rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Bostonu.Listopad- Uroczysta msza w kościele św. Krzyża w intencji zmarłych członków Chóru. Grudzień-Pasterka w kościele św. Krzyża.

Rok 2005

Styczeń-Msza św. w kościele św. Krzyża. Opłatek u Weteranów. Kwiecień-Rezurekcja w parafii św. Krzyża. Święconka u Weteranów. Czerwiec-57 Zjazd VII Okręgu Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce w New Britain, Conn. Chór zajął 2-gie miejsce w kategorii Chórów Żeńskich i Mieszanych.Sierpień-„Dożynki”.Październik– Koncert na CCSU w New Britain, Conn z okazji wydania książki „Związek Śpiewaków Polskich w Ameryce 1888-1998- Patriotyzm w Muzyce Chóralnej opracowanej przez prof.Stanisława Blejwasa. Listopad– Widowisko „Polskie Drogi Wolności od Grunwaldu po Solidarność”-scenariusz i reżyseria Paweł Szałaj. Msza św. w intencji zmarłych członków Chóru. Grudzień- Pasterka w kościele św. Krzyża. Koncert Kolęd w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w New Britain.

Rok 2006

Styczeń-Koncert Kolęd w parafii św. Stanisława w Meriden. „Opłatek” u Weteranów Placówki #111 w New Britain. Marzec– Obchody 100-lecia parafii św. Kazimierza w Terryville, Conn. Kwiecień- Rezurekcja w kościele św. Krzyża. Msza św. w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Dni Polskie w Bibliotece w Farmington. „Święconka” w Haller Post. Sierpień– „Dożynki w New Britain. Wrzesień-„Dożynki” w kościele św. Stanisława w Bristol.Konferencja Geneologiczna na CCSU. Listopad-Msza św. w parafii św. Krzyża w intencji zmarłych członków Chóru. Grudzień-Pasterka w kościele św. Krzyża. Koncert Kolęd w parafii Najświętszego Serca Jezusowego.

Rok 2007

Styczeń-Koncert Świąteczny w kościele Najświętszego Serca Jezusowego z udziałem Ireny Jarockiej.Msza św. w kościele św. Stanisława w Meriden. „Opłatek” u Weteranów. Luty- Dyrygent Chóru Waldemar Ciesielski złożył rezygnację. Nowym Dyrygentem został Andrzej Mazur. Kwiecień- Rezurekcja w parafii św. Krzyża. „Święconka” w Haller Post. Maj-Zakończenie 40-godzinnego Nabożeństwa w kościele św. Piotra i Pawła w Wallingford, Conn. 48-my Zjazd Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce w Albany. Chór Żeński zajął 3-cie miejsce. Czerwiec-Jubileusz 100-lecia Gniazda Sokołów #88 na Polance w New Britain. Sierpień-Msza polowa na Polance Sokołów w intencji wszystkich Weteranów.”Dożynki”. Wrzesień- „Dożynki” w parafii św. Stanisława w Bristol, Conn. Październik-Koncert z okazji 29-rocznicy wyboru Jana Pawła II na Papieża-Welte Auditorium CCSU.Listopad- Msza św. w parafii św. Krzyża w intencji zmarlych członków Chóru.Grudzień-Pasterka w kościele św. Krzyża. Msza św. w parafii św. Stanisława w Meriden, Conn.

Rok 2008

Luty- Koncert Kolęd w kościele Najświętszego Serca Jezusowego- występ z Natalią Kukulską. Marzec- Rezurekcja w parafii św. Krzyża. Święconka w Haller Post.Maj– 59-ty Zjazd VII Okręgu Z. Ś. P w A. w Albany NY. Chór Mieszany i Żeński zajęły 2-gie miejsce.Czerwiec-zakończenie 40-godzinnego Nabożeństwa w kościele św. Piotra i Pawła w Wallingford. Sierpień-„Dożynki” w New Britain na Polance Sokołów.Wrzesień- „Dożynki” w Bristol w parafii św. Stanisława.Listopad- Wielki Koncert Patriotyczny „Wolność” w New Britain High School z okazji 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Uroczysta msza św. w intencji zmarłych członków Chóru w prafii św. Krzyża. Grudzień– Pasterka w kościele św. Krzyża.

Rok 2009

Styczeń- „Opłatek” w Haller Post. Zmarł Jan Wójcik znany i ceniony działacz społeczny, pisarz, wielki patriota i przyjaciel Chóru. Kwiecień– Rezurekcja w parafii św. Krzyża. „Święconka” u Hallerczyków.Maj- 60-ty Zjazd VII Okręgu Z.Ś. P w A. w Mineola, Long Island, NY. Chór Mieszany zajął 2-gie miejsce, Chór Żeński zajął 2-gie miejsce. Zakończenie 40-godzinnego Nabożeństwa w parafii św. Piotra i Pawła w Wallingford. Sierpień- „Dożynki” w New Britain.Wrzesień- „Dożynki” w kościele św. Stanisława w Bristol.Listopad-Uroczysty Koncert w Polskim Domu Narodowym w Hartford z okazji odzyskania niepodległości Polski. Msz św. w parafii św. Krzyża w intencji zmarłych członków Chóru. Grudzień-Koncert Świąteczny z New Britain Symphony Orchestra w New Britain High School. “Pasterka” w kościele św. Krzyża.

Rok 2010

Styczeń– Koncert Kolęd w kościele św. Stanisława w Meriden, Conn. „Opłatek w Haller Post. Kwiecień- Rezurekcja w kościele św. Krzyża. Uroczysta msza święta w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w New Britain w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. „Święconka” u Hallerczyków.Msza św. w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w intencji ofiar zbrodni katyńskiej.Maj-Koncert z okazji Dnia Matki w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Zakończenie 40-godzinnego Nabożeństwa w parafii św. Piotra i Pawła w Wallingford, Conn. Andrzej Mazur złożył rezygnację- Chór szuka nowego dyrygenta. Sierpień-Uroczysta msza św. na Polance Sokołów z okazji Dnia Żołnierza.Nowym dyrygentem Chóru został Adrian Sylveen Mackiewicz.”Dożynki” w New Britain. Wrzesień- „Dożynki” w kościele św. Stanisława w Bristol. Listopad-Uroczysta msza św. w parafii św. Krzyża w intencji zmarłych członków Chóru. Grudzien-Koncert Świąteczny w Welte Auditorium na CCSU w New Britain razem z Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra pod batutą Adriana Sylveena Mackiewicza. „Pasterka” w parafii św. Krzyża.

Rok 2011

Styczeń-Msza św. w kościele św. Stanisława w Meriden. „Opłatek” u Hallerczyków. Kwiecień-Rezurekcja w kościele św. Krzyża w New Britain. Maj-Uroczystość w kościele św. Stanisława Kostki w Bristol z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Uroczysta msza św. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w New Britain.”Święconka” w Placówce Weteranów #111 Haller Post. Zakończenie 40-godzinnego Nabożeństwa w kościele św. Piotra i Pawła w Wallingford.

Luty

6 lutego 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Chóru Polonia-Paderewski. Jak co roku był porządek obrad i wybrany został Zarząd Chóru. Po zakończeniu części oficjalnej zebrania rozmawialiśmy o planach na przyszłość, ale już prywatnie przy przekąskach i winie.

26 lutego 2011 roku zorganizowaliśmy zabawę dochodową. Odbyła się ona w „Sokolni” w New Britain, a do tańca przygrywał zespół „Rytmy”-95”. Bawiliśmy się znakomicie do godziny 2:00 AM, 27 lutego, 2012.

Kwiecień

Święta Wielkanocne w tym roku przypadły na dzień 25 kwietnia. Tradycyjnie jak co roku uczestniczymy w Rezurekcjach w kościele św. Krzyża w New Britain. Ta uroczysta msza święta odbyła się o godzinie 6-tej rano. Chórem dyrygował Adrian Mackiewicz.

Maj

1-szego maja 2011 roku w Kościele św. Stanisława w Bristol, Conn . o godzinie 11:15 odbyła się uroczysta msz święta poświęcona beatyfikacji ś.p Papieża Jana Pawła II. Podczas mszy świętej spiewaliśmy:

Wesoły Nam Dzień Dziś Nastał, Niech Radośnie Biją Dzwony, Otrzyjcie Już Lzy, Alleluja Jezus Żyje, Gaude Mater, Ciebie Boga Wysławiamy  – śpiewaliśmy schodząc z kościelnego chóru do ołtarza. Przed ołtarzem odśpiewaliśmy wspólnie z wiernymi Barkę.

 8 maja 2011 o godzinie 11:30 wzięliśmy udział w mszy świętej w Kosciele Najswiętszego Serca Jezusowego w New Britain, Conn. Na organach grał i dyrygował Adrian Mackiewicz.

15 maja 2011 o godzinie 3:00 byliśmy gośćmi u Weteranów Placówki #111 im. Generała Józefa Hallera w New Britain. Zaproszeni zostaliśmy na Święconkę, którą Hallerczycy tradycyjnie obchodzą dwa tygodnie  po Świętach Wielkanocnych. Śpiewalismy:

Hymn Amerykański, Hymn Polski, Alleluja Żyje Pan, Niech Radośnie Biją Dzwony, Barka

W tym roku po raz pierwszy śpiewaliśmy na sali  zwróceni twarzą do stołu przy którym siedzieli honorowi goście między innymi Major miasta New Britain i księża z polskich parafii w New Britain.Śpiewało nam się lepiej i nie musieliśmy się borykać ze schodami, które prowadzą na scenę.

15 maja 2011 o godzinie 4:00PM część naszego chóru wzięła udział w zakończeniu 40 godzinnego Nabożeństwa w kościele Sw. Piotra i Pawła w Wallingfor Conn. Śpiewaliśmy na zaproszenie ks. R. Żepeckiego proboszcza parafii. Od kilku lat bierzemy udział w tej uroczystej mszy świętej i czujemy się z tego tytułu wyróżnieni. Śpiewaliśmy:

  • Come Christians Join to Sing, Twemu Sercu Cześć Składamy, Po Górach Dolinach, Ciebie Boga Wysławiamy, Wielbię Ciebie,and Holy God We Praise Thy Name

Na organach grał Waldemar Ciesielski.

29 maja 2011 Gniazdo „Sokołów” Nr.88 w New Britain zorganizowało tradycyjny piknik na „Polance”. Chór Polonia-Paderewski zaśpiewał tam kilka pieśni traktując ten występ jako próbę przed  czerwcowym Zjazdem VII Okręgu Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce.

30 maja 2011 o godzinie 6:00 PM członkowie Chóru Polonia-Paderewski wzięli udział w Paradzie z okazji Dnia Pamięci. Przeszliśmy ulicami Broad St, Grove St, do Main St. To był bardzo upalny wieczór, ale było miło szczególnie kiedy stojący klaskali i wołali: Sing!, Sing! Na zakończenie parady odśpiewaliśmy „God Bless America”, a ludzie znowu klaskali i widać było, że są wzruszeni. W Paradzie Pamięci udział wzięli:

Wanda Ejdys, Jan Fil, Jadwiga Gorgoń, Wanda Jurgasik, Bożena Madej, Gustaw Morawiec,Teresa Pławska, Teresa Sobczak, and Antoni Wysocki.

Czerwiec

11 i 12 czerwca 2011 roku chór Polonia-Paderewski uczestniczył w Zjeżdzie VII Okregu Z.Ś.P w A. Był to 61 zjazd VII Okręgu. Gospodarzem był Chór #303 „Aria” z Wallington, N.J. Na konkurs przygotowaliśmy:

·      Madrygał „My Sweet Eyes”      ·       Moje Biełeczki       ·        Modlitwa o Pokój

Podczas koncertu w niedzielę 12 czerwca 2011 zaśpiewaliśmy Madrygał.

15 czerwca  2011 roku o godzinie 4:30 chór wystąpił w Ogrodzie Różanym w New Britain. Ogród ten obchodził 1-szą rocznicę powstania. Chór Polonia-Paderewski zaspiewał:

·     Gaude Mater·     Modlitwa o Pokój  ·      Góralu Czy Ci nie Żal

Lipiec 

W tym roku rodzinny piknik Chóru Polonia-Paderewski odbył się u naszego dyrygenta Adriana Mackiewicza w Tariffville Conn.  Bawiliśmy się wspaniale do późnego wieczora.

Sierpień

W dniach 7-19 sierpnia 2011 roku w Tunxis Community College w Farmington odbywały się Warsztaty Muzyczne prowadzone przez naszego dyrygenta Adriana Sylveena Mackiewicza.Nasz chór wziął w nich udział. Podczas pięciu spotkań nauczyliśmy się kilku nowych pieśni. Mieliśmy również lekcje teorii muzyki (oczywiście tylko zarysy).Prowadził je William Hively. Było to dla nas nowe doświadczenie, ale jakże uczące, ciekawe i rozwijające nasze możliwości śpiewacze.

18 sierpnia 2011 wzieliśmy udział w koncercie, który był posumowaniem naszego dokształcenia. Zaspiewaliśmy:

·  Amazing Grace · Shall We Gather · Laudate Dominum – W. A. Mozarta · Góralu Czy Ci Nie Żal

20 sierpnia 2011 roku miasto New Britain obchodziło na Polance „Sokołów”doroczne Dożynki. Chór Polonia-Paderewski uczestniczy w tym wydarzeniu od początku jego istnienia czyli od roku1980.

Uroczystość rozpoczęła się procesją do Pawilonu. Procesję prowadził nasz chór śpiewając „Gwiazdo Śliczna”. Mszę świętą odprawiał Arcybiskup Henry Mansel. Podcza mszy spiewaliśmy:

·   Modlitwa o Pokój  ·    Bogurodzica  ·     Amazing Grace  ·      My chcemy Boga

Po mszy nastąpiło oficjalne otwarcie Dożynek przez byłego Majora New Britain Lucjana Pawlaka. Chór razem z gośćmi ceremonii odśpiewali Hymn Amerykański i Hymn Polski. Nasz chór przedstawił również krótki koncert na który złozyły się nastepujące pieśni:

·  Gaude Mater Polonia  ·     Modlitwa o Pokój   ·  Pieśń Dożynkowa   ·  Góralu Czy Ci Nie Żal

27 sierpnia 2011 roku na zaproszenie księdza R. Żepeckiego odwiedziliśmy kościół Św. Piotra i Pawła w Wallingford i wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej poświęconej Najświętszej Marii Panny. Mszę odprawiali ks. R.  Żepecki i ks. D. Plocharczyk proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w New Britain. Śpiewaliśmy:

· Gwiazdo Śliczna· Modlitwa o Pokój· Matko Pocieszenia· Czarna Madonna· Z Tej Biednej Ziemi

 Wrzesień

11 września 2011 kościół Św. Stanisława w Bristol Conn. obchodził doroczne Dożynki. Od kilku już lat uczestniczymy w tych obchodach- bierzemy udział w Mszy Świętej i spiewamy kilka pieśni po mszy.

     Październik

1-szego października 2011 roku zorganizowaliśmy drugą w tym roku  dochodową zabawę i jak zawsze było bardzo miło, wesoło i bawiliśmy się do 1:00 AM 2-giego października.

9 października 2011 odszedł od nas kolega będący długotnim członkiem Chóru Polonia-Paderewski Feliks Zelepień. Uroczystości żałobne odbyły się 17 października o godzinie 10:00 AM w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w New Britain. Zaśpiewaliśmy Mu:

·Boże Coś Polskę· Wszystkie trony Niebieskie· W Mogile Ciemne· Być Bliżej Ciebie·Gaude Mater

Listopad

20 listopada 2011 roku o godzinie 11:30 AM w Kościele Świętego Krzyża w New Britain tradycyjnie jak co roku wzięliśmy udział w mszy świętej poświęconej zmarłym członkom Chóru Polonia-Paderewski. Śpiewaliśmy tak jak w ubiegłym roku stojąc w ławkach twarzą do wiernych. Po zakończeniu Mszy Świętej Chór Polonia-Paderewski zaśpiewał przed ołtarzem kilka pieśni dając tym samym wiernym krótki koncert.

Grudzień

11 grudnia 2011 zmarła długoletnia członkini Chóru Polonia-Paderewski Julia Wiszniak. Nasz Chór wziął udział w pożegnalnej mszy świętej 14 grudnia 2011 roku w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w New Britain Conn. Zaśpiewaliśmy:

W Mogile Ciemnej i Być Bliżej Ciebie

17 grudnia 2011 spotkaliśmy się z członkami Gniazda Sokołów Polskich #88 w New Britain, aby podzielić się opłatkiem i mile spędzić czas.

18 grudzień 2011 roku był dniem, który wielu członków naszego Chóru będzie miało długo w pamięci. W tym właśnie dniu braliśmy udział w dwóch koncertach.

Pierwszy miał miejsce w Kościele Świętego Krzyża w New Britain o godzinie 1:00 PM. Członkowie naszego Chóru wystąpili z Chórem „Młodych Serc”. Drugi koncert odbył się o godzinie 4:00 PM na Central Connecticut State University w New Britain. To był wspaniały koncert, ktorego solistą był pianista z Polski Rafał Lewandowki, który przybył do Stanów na zaproszenie Adriana Sylveena Mackiewicza.

Śpiewaliśmy:

Cicha Noc, Bóg się Rodzi, Jezus Malusieńki, In the Bleak Midwinter, Lo, How a Rose e’er Blooming, Joy to the World, Anioł Pasterzom Mówił, Wśród Nocnej Ciszy, Gdy się Chrystus Rodzi, Lulajże Jezuniu

24 grudnia 2011 roku w Wigilię Bożego Narodzenia  jak co roku tradycyjnie o północy uczestniczyliśmy w Pasterce w Kościele Św. Krzyża w New Britain Conn.

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s